Ebelik

Bu program için öğrenim süresi : 8 dönemdir. Tamamlanması gereken kredi sayısı : 227

 

HDS Haftalık Ders Saati

T+U/K Teorik + Uygulama / Kredi

AKTS Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Z/S Zorunlu / Seçmeli

Ebelik

 

1.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 2+0/2 Z
EBE 103 MİKROBİYOLOJİ 2 2+0/2 Z
EBE 105 HİSTOLOJİ - EMBRİYOLOJİ 2 2+0/2 Z
EBE 107 FİZYOLOJİ 4 3+0/3 Z
EBE 109 PARAZİTOLOJİ 2 1+0/1 Z
EBE 111 BİYOKİMYA 3 2+0/2 Z
EBE 113 ANATOMİ 4 4+0/4 Z
EBE 115 EBELİĞE GİRİŞ 2 2+0/2 Z
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3 2+2/4 Z
TD 101 TÜRK DİLİ I 2 2+0/2 Z
YD 101 YABANCI DİL I 3 2+2/4 Z
SEÇ 1 SEÇMELİ DERS 1 0+2/2 S
Toplam Kredi : 30
1.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
AİİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II 2 2+0/2 Z
EBE 106 GENETİK 1 2+0/2 Z
EBE 108 PİSKOLOJİ 1 2+0/2 Z
EBE 110 EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR 20 4+12/16 Z
TD 102 TÜRK DİLİ II 2 2+0/2 Z
YD 102 YABANCI DİL II 3 2+2/4 Z
SEÇ 2 SEÇMELİ DERS 1 0+2/2 S
Toplam Kredi : 30
2.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 203 FARMAKOLOJİ 2 2+0/2 Z
EBE 205 BESLENME İLKELERİ 2 2+0/2 Z
EBE 213 RUH SAĞLIĞI 4 4+0/4 Z
EBE 217 DEONTOLOJİ 3 2+0/2 Z
EBE 219 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 2+0/2 Z
EBE 231 NORMAL GEBELİK VE BAKIM 10 4+8/12 Z
EBE 233 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 5 4+0/4 Z
SEÇ 3 SEÇMELİ DERS 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 30
2.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 204 PATOLOJİ 2 2+0/2 Z
EBE 206 BULAŞICI HASTALIKLAR 3 2+0/2 Z
EBE 210 EPİDEMİYOLOJİ 3 2+0/2 Z
EBE 214 AİLE PLANLAMASI 6 4+0/4 Z
EBE 216 RİSKLİ GEBELİK VE BAKIM 12 4+8/12 Z
EBE 218 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 12+0/2 Z
SEÇ 4 SEÇMELİ DERS 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 26
3.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 303 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM I 10 4+8/12 Z
EBE 305 YENİ DOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI 10 4+8/12 Z
EBE 313 İMMÜNOLOJİ VE İMMUNİZASYON 3 2+0/2 Z
EBE 323 EBELİKTE ÖĞRETİM 5 4+0/4 Z
SEÇ 5 SEÇMELİ DERS 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 32
3.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 304 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4 2+0/2 Z
EBE 306 BİOİSTATİSTİK 4 2+0/2 Z
EBE 308 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 8 2+8/10 Z
EBE 310 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM II 12 4+8/12 Z
SEÇ 6 SEÇMELİ DERS 2 2+0/2 S
Toplam Kredi : 28
4.Yıl - Güz Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 403 ÜREME SAĞLIĞI 10 4+8/12 Z
EBE 405 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ( AÇS ) HİZMETLERİ 15 4+8/12 Z
SEÇ 7 SEÇMELİ DERS 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 26
4.Yıl - Bahar Dönemi
Kodu Dersin Adı AKTS T+U/K Z/S
EBE 404 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMA 15 2+16/18 Z
EBE 406 NEONATAL RESÜSİTASYON 5 2+0/2 Z
EBE 422 EBELİKTE YÖNETİM 5 3+0/3 Z
SEÇ 8 SEÇMELİ DERS 5 2+0/2 S
Toplam Kredi : 25